Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Klášterní školství

2 Klášterní školství

Není stoprocentně jasné, kdy došlo k založení klášterní školy, z dochovaných pramenů se usuzuje, že byla zřízena nejdříve v roce 1306, kdy došlo k vybudování kláštera a benediktini měli povinnost pečovat také o vyučování.


Do této klášterní školy chodil Arnošt z Pardubic, syn kladského královského purkrabí a první pražský arcibiskup. Vyučovacím jazykem byla latina a učivo bylo diktováno nebo předříkáváno, žáci psali a pak se látku učili nazpaměť.

V roce 1624 bylo z klášterní školy vybudováno čtyřtřídní gymnázium. Mezi prvními žáky gymnázia nalezneme také Bohuslava Balbína, jezuitského kněze a českého spisovatele, který v Broumově studoval v roce 1631, a dále Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka, prvního královehradeckého biskupa a poté pražského arcibiskupa. Součástí vyučování na gymnáziu byly i divadelní a hudební představení. Studentům byla dána možnost učit se hudbě a hře na nástroje, hlavně housle a flétnu. Herci byli vybíráni ze všech studentů, rozdělení úloh a režie byla záležitostí profesorů rétoriky. Původně byly hry předváděny veřejně na náměstí, později byl využíván divadelní sál.

Opat Otmar Daniel Zinke se pokusil přeměnit gymnázium v lyceum (osmitřídní školu se zaměřením na filozofii a teologii). Pro malý počet studentů toho nedosáhl, ale v roce 1711 postavil v areálu kláštera novou budovu gymnázia. Z předmětů se vyučovalo náboženství, latina, řečtina, zeměpis, historie, matematice a přírodopisu. Zkoušelo se měsíčně, osvojení učiva se prověřovalo pololetními, semestrálními zkouškami. Studenti měli i letní prázdniny, ty ale trvaly od 15. září do 1. listopadu. K významným studentům patřili Alois Jirásek, známý český spisovatel (studoval 1863-1867) nebo JUDr. Alois Rašín, český politik, ekonom a ministr financí.

Za války fungovalo gymnázium jako Státní vyšší škola a v roce 1945 bylo zřízeno československé státní reálné gymnázium, jehož sídlo bylo přemístěno do nových prostor. V současné době slouží budova gymnázia jako Centrum regionálního rozvoje Broumovska a najdeme v ní konferenční sál Kreslírnu, kavárnu, pokladnu pro prohlídkový okruh a kancelářské prostory, které slouží místním organizacím.

Vzpomínka Jaroslava Priknera (gymnazista 1935-1939):

„Dřevěný stupínek, černá klasická tabule a nad ní kříž, stranou katedra, pamatovaly ještě léta mladého Aloise Jiráska, který jako jedenáctiletý chlapec přišel do této budovy čerpat vědomosti pro svou plodnou životní dráhu spisovatele. A bylo dobrou tradicí, že na jeho místě seděl vždy žák české národnosti. Protože jsme byli ve třídě dva, ještě Josef Matoulek, seděl každý z nás na jeho místě půl roku.“ (Otištěno v Broumovském zpravodaji v roce 1990).

 Pro zajímavost - disciplinární řád 2. pol. 17. st.

§ 11 a 12 se týkají chování žáků vůči profesorskému sboru a chování žáků při návštěvách vůbec

§ 13 zakazuje styk s nemorálními lidmi

§14 zakazuje házení kameny a sněhovými koulemi, křik, hru v karty a v kostky, též jízdu na sáňkách a veřejné koupání

§17 říká, že se nesmí na veřejnosti mluvit o tom, co se ve škole stane

§18 zakazuje návštěvu hospod a tanečních zábav

§19 zakazuje poškození lavic, stolů, kamen a dveří

§20 nařizuje, že studenti jsou povinni ve škole mluvit latinsky

§22 obsahuje zákaz kouření a šňupání

§24 vybízí studenty, aby si o volných dnech opakovali učivo