7Balustrada

Na balustradzie przed prałaturą broumovskiego klasztoru możemy spotkać się z czterema rzeźbami: św. Janem Nepomucenem, św. Prokopem i podwójną rzeźbą anioła i modlącego się Jezusa u podnóża Góry Oliwnej w Getsamani.

Autorem rzeźb jest Karol Josefa Hiernle, twórca południowoniemieckiej szkoły rzeźbiarskiej i znaczący przedstawiciel szczytowego baroku czeskiego. W przypadku dwóch pierwszych wymienionych rzeźb nie można pominąć też znaczenia obu świętych. Św. Jan Nepomucen, który zginął śmiercią męczeńską pod koniec XIV w., jest jednym z najważniejszych patronów czeskich, symbolizujących czeski barok. Właśnie on był ofiarą bardzo napiętego konfliktu między królem Wacławem IV i arcybiskupem Janem z Jenštejna. Postać Jana Nepomucena stała się celem wielu spekulacji, płynących głównie z przypuszczenia, że obraz świętego jest połączeniem dwóch żyjących osób, jak to jest przedstawione w Czeskiej Kronice Hájka. Ta niezgodność była jednak obalona przez znanego historyka G. Dobnera, będącego jednym z największych krytyków dzieła Hájka.


Klasztor w Broumovie

Na terenie klasztoru można znaleźć wiele perełek artystycznych i historycznych oraz skorzystać z oferty czasu wolnego: