7Kalwaria

Nazwa Kalwaria odnosi się do wzgórza (hebr. Golgota), na którym ukrzyżowano Jezusa i symbolizuje Mękę Pańską.

Środkowy relief przedstawia scenę ukrzyżowania na Golgocie, za bramami Jerozolimy, pokazanej z prawej strony krzyża. Napis INRI na szczycie krzyża jest skrótem łacińskiej formuły Iesus Nazarenus Rex ludaeorum, czyli Jezus Nazaretański Król Żydowski. Ten skrót jest często umieszczanych na różnych krzyżach i scenach z Jezusem ukrzyżowanym. Podobno taki napis kazał umieścić na krzyżu Poncjusz Piłat. Czaszka u stóp krzyża jest odniesieniem do starochrześcijańskiej legendy, według której krzyż Jezusa postawiono nad grobem Adama, w takim miejscu, że krew Jezusa spłynęła na czaszkę Adama. Słońce i Księżyc wśród chmur w górnej części odnoszą się do biblijnego przekazu, według w ostatnich godzinach Męki Pańskiej na krzyżu zapanowały ciemności.

Scena z lewej strony przedstawia wywieszenie przez Mojżesza węża na kiju opisane w Starym Testamencie odnoszące się do słów „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne“. Po prawej stronie na dole znajduje się tzw. Arma Christi (czyli narzędzia Męki Pańskiej), czyli święte przedmioty – symbole chrześcijaństwa, związane z ostatnimi dniami życia Jezusa.

Rzeźba po lewej stronie symbolizuje Stary Testament. W ręce trzyma kadzidło i gałązka, poniżej znajduje się menora – świecznik siedmioramienny, a na piersi ma symboliczną liczbę 12. Rzeźba z prawej strony, papież, symbolizuje Nowy Testament. W dłoni trzyma pastorał papieski i kielich. Na głowie ma papieską tiarę. Pod rzeźbą są przedstawione rany Chrystusa na dłoniach, nogach i sercu.


Klasztor w Broumovie

Na terenie klasztoru można znaleźć wiele perełek artystycznych i historycznych oraz skorzystać z oferty czasu wolnego: