7Prałatura

Prałatura to część obiektu przeznaczona dla przełożonego klasztoru, prałata, w tym przypadku przez opata klasztoru. Miejsce urzędowania opata, ze względu na potrzebę kontaktu z otoczeniem klasztoru znajdowało się na obrzeżu klauzury.

Same pomieszczenia mieszkalne opata w broumovskim klasztorze znajdowały się na pierwszym piętrze budynku oddzielającego I i II dziedziniec, a z nimi były połączone pomieszczenia reprezentacyjne, w  których opat przyjmował wizyty i spotykał się z pracownikami odpowiedzialnymi za zarządzanie majątkiem klasztornym.

Z tego dziedzińca można było się też dostać do mieszkań pracowników klasztoru, którzy zajmowali się gospodarką klasztorną – lasami, stawami, browarem. Drugi dziedziniec bywał też miejscem, gdzie w czasie wakacji zazwyczaj odbywały się przedstawienia teatralne o tematyce religijnej. Ta tradycja jest żywa do dziś i odbywa się tu festiwal teatralny „Malé letní divadlení”, w ramach którego występują amatorskie i profesjonalne zespoły teatralne z całych Czech.

Obecny wygląd obiektów jest wynikiem przebudowy barokowej z lat 1727-1733, zamówionej przez opata Otmara Zinke u jednych z najbardziej sławnych architektów tamtych czasów: Krzysztofa Dintzenhofera i jego syna Kiliana Ignacego. Dziedziniec prałatury jest dlatego niezwykłym przykładem piękna tzw. baroku radykalnego, będącego wynikiem stabilizacji sytuacji polityczno-religijnej kraju po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Dzięki przynoszącej zyski gospodarce klasztoru klasztor posiadał środki, które w ówczesnych warunkach społecznych stały się siłą napędową niezwykłego rozwoju.

Radykalny barok kładzie nacisk na stronę wizualną dzieła, a bryłę budowli tworzy się dopiero za pomocą dzieł rzeźbiarskich odchodząc od klasycznych zasad – często przykładem są owalne rzuty budowli opierające się na elipsach i ich wzajemnego przenikania się oraz typowego falowania fasad i gzymsów.


Klasztor w Broumovie

Na terenie klasztoru można znaleźć wiele perełek artystycznych i historycznych oraz skorzystać z oferty czasu wolnego: