7Studnia

Studnia ma 18 m głębokości i bywała miejscem, gdzie dzieci chodziły po spowiedzi przed Wielkanocą, aby zrywać kartki z wypisanymi grzechami i rzucały je w dół.

Studnia klasztorna stała się zagadką nawet dla grupy naukowców. Na jej powierzchni spadają bowiem krople wody nawet w czasie suchej, słonecznej pogody. W czasie odwiedzin Klasztoru Broumov, jako pomnika kultury narodowej, tę ciekawostkę zauważył Robert F. Holub, profesor fizyki z amerykańskiego Uniwersytetu Clarksa. Ta zagadka nie dawała mu spokojnie spać, ponieważ obserwowane zjawisko powtarzało się także podczas kolejnych wizyt. Następnie, razem z Janem Hovorką z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Karola postanowili to zjawisko zbadać naukowo.

Podczas pierwszych pomiarów naukowcy najpierw musieli wykluczyć możliwość skapywania wody do studni z otaczających ją przemiotów albo z jakiegoś dopływu wody, dlatego usunęli wszelką roslinność, dokonali dokładnego przeglądu ścian studni i przeprowadzili pomiary temperatury. Na podstawie pierwszego pomiaru stwierdzili, jak wraz z głębokością studni zmienia się tempeatura i wilgotność powietrza, a jednocześnie przekonali się, że będzie potrzebne wykonanie jeszce dokładniejszych pomiarów. To wykonano dokładnie po upływie roku. Wykonano także pomiar wielkości, ilości i prędkości kropli spadających na powierzchnię.

„Udało się opisać zjawisko i wykluczyć pewne rodzaje przyczyn. Dotychczasowe badania jednak przyniosły raczej więcej pytań, niż odpowiedzi. na razie nie wiemy nawet, czy to zjawisko przebiega tylko w studni w klasztorze broumovskim, czy może "pada" też w innych, odpowiednio dużych studniach, których w czeskich zamkach i pałacach jest dużo. W tym celu przydatne byłoby pozyskanie środków z grantu, jednak na badanie jednej strudni takich środków nikt by nam nie przynał. Dlatego badania dotychczas finansowaliśmy sami i czekamy na odzew na artykuł o badanym zjawisku ublikowany w czasopiśmie naukowym Journal of Aerosol Science" - podsumował Jan Hovorka.


Klasztor w Broumovie

Na terenie klasztoru można znaleźć wiele perełek artystycznych i historycznych oraz skorzystać z oferty czasu wolnego: