Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Portál kostela

3 Portál kostela

Portál kostela sv. Vojtěcha zdobí nejenom sochy a iniciály opata Othmara Daniela Zinkeho \"OAB\" (Othmarus Abbas Braunensis - Brzevnovensis), ale též erb břevnovsko- broumovského opatství a letopočet 1709, který dokládá rekonstrukci tohoto portálu i balustrády.


Sochy od sochaře Karla Josefa Hiernleho představují následující světce - zleva doprava sv. Řehoř I., papež a velký příznivce benediktinského díla, sv. Václav, patron českých zemí a broumovského opatství, sv. Benedikt z Nursie, zakladatel benediktinské řehole, sv. Scholastika, sestra sv. Benedikta a zakladatelka ženské větve řádu, sv. Vojtěch, zemský patron a také patron tohoto kostela a papež Jan XV., držící zakládající listinu břevnovského kláštera.

Erb opatství v sobě kombinuje dva prvky - prvním je ostrev (břevno), tedy kmen stromu bez větví, jenž odkazuje na setkání sv. Vojtěcha s knížetem Boleslavem II. na lovu. Druhá část erbu je poté věnována třem růžím, jež jsou symbolicky ztotožňovány s rodem Slavníkovců, z něhož sv. Vojtěch pocházel.