Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Studna

6 Studna

Tato 18 metrů hluboká studna vyhloubená v jílovité hornině Argonit bývala místem, kam děti před Velikonocemi po svaté zpovědi chodily, trhaly cedulky s napsanými hříchy a jejich útržky házely dolů.Klášterní studna nasadila brouka do hlavy i vědeckým kapacitám. Na její hladinu totiž dopadají vodní kapky, i přesto že je suché a slunečné počasí. Během návštěvy broumovské barokní památky tuto záhadu objevil Robert F. Holub, profesor fyziky z americké Clarksonovy univerzity. Záhada mu nedala spát, jelikož pozorovaný jev se opakoval i při dalších návštěvách. A tak se spolu s kolegou Janem Hovorkou z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity rozhodli jev vědecky prozkoumat.

Při prvním měření museli vědci nejdříve vyloučit, zda voda do studny nekape z okolních předmětů nebo z nějakého přítoku vody, a tak odstranili veškerou vegetaci, důkladně prohlédli stěnu studny a provedli měření teploty. Z prvního měření sice zjistili, jak se s hloubkou studny mění teplota a vlhkost vzduchu, ale zároveň se přesvědčili o tom, že bude třeba provést podstatně detailnější měření. To proběhlo přesně po roce. Změřila se velikost, počet a rychlost, kterou kapky padaly na hladinu.

„Podařilo se charakterizovat jev a vyloučit jisté typy příčin. Dosavadní výzkumy však spíše více otázek vzbudily, než zodpověděly. Nevíme zatím ani to, zda tento jev probíhá pouze ve studni v broumovském klášteře, nebo zda "prší" i v jiných, dostatečně velkých studnách, kterých je na českých hradech a zámcích dostatek. K tomu bychom potřebovali získat grantovou podporu, na výzkum jedné studny by nám ale nikdo žádné peníze nedal. Výzkum jsme tedy zatím financovali ze svého a nyní čekáme na ohlas článku o zkoumaném jevu ve vědeckém časopise Journal of Aerosol Science," shrnuje vědec Jan Hovorka.